TRiNGiNE NL
space
space

 

 

Een veelzijdig platform voor talentzoekers en job bemiddelaars

Jobs met Kandidaten en v.v. matchen? Op teamrollen gestandaardiseerde Job- en Kandidaten profielen leveren gedragsgerelateerde optimalisering.
TRiNGiNE
Matching Solutions
Zoekt je cliënteel inzicht in hun eigen gedrag?<br>Kandidaten Tests geven inzicht in hun sterke en zwakke kanten, ook vanuit de zicht van anderen.
TRiNGiNE
Pricing
Kandidaten en bedrijven wisselen van rol. De Kandidaten testen hun voorkeuren, de bedrijven profileren zich via Organisatie Tests.
TRiNGiNE
News

TRiNGiNE
Platform

Matchen

Jobs met Kandidaten en v.v. matchen? Op teamrollen gestandaardiseerde Job- en Kandidaten profielen leveren gedragsgerelateerde optimalisering.

Kandidaten Tests

Zoekt je cliënteel inzicht in hun eigen gedrag?
Kandidaten Tests geven inzicht in hun sterke en zwakke kanten, ook vanuit het zicht van anderen.

Job Tests

Welk gedragstype heeft de meeste kansen op succes in deze Job? Jobtests laten de jobeisen met betrekking tot gedrag uit het gezichtspunt van de jobomgeving zien.

Organisatie Tests

Kandidaten en bedrijven wisselen van rol. De Kandidaten testen hun voorkeuren, de bedrijven profileren zich via Organisatie Tests. Vind uit welke type organisatie je bent cq. welke je graag wilt zijn.
space
stories, case studies en oplossingen

Blogs
gedrag, gedragstesten, recruitment, job-matching, organisatie-matching.