Databescherming
space
space


 

Databescherming
Uitgangspunt:
Wij van proDialoX nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk conform de wettelijke bepalingen en deze verklaring voor databescherming.


Overdragen van gegevens bij aankoop
Wij dragen persoonsgerelateerde gegevens alleen dan aan derde over als dit in het kader van uitvoering van het contract noodzakelijk is. B.v. aan het bankinstituut dat de afhandeling van de betaling verwerkt c.q. de daarvoor toegewezen dienstverlener.
Enig andere transfer van uw gegevens, b.v. voor advertenties, vind niet plaats. Indien je een vraag hierover hebt, stuur dan een e-mail aan databescherming@tringine.com


Overdracht van gegevens bij het gebruikmaken van de diensten
proDialoX verplicht zich, de tijdens de TRiNGiNE-tests verzamelde gegevens als ook de gegevens van de accounteigenaar op geen enkele manier voor eigen doelen te gebruiken of derden ter beschikking te stellen, tenzij anders met de accounteigenaar afgesproken. Een uitzondering is dat proDialoX wettelijk verplicht kan worden zulke gegevens aan derden ter beschikking te stellen bijv. aan een overheidsinstantie in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Voor het overzetten van bestaande tests van Interplace naar TRiNGiNE zijn er aparte afspraken van kracht die hieronder nader toegelicht worden.


Overdracht van gegevens van Interplace naar TRiNGiNE
De databescherming van het Interplace systeem is de verantwoordelijkheid van de bedrijver van Interplace. (Belbin NL, www.interplace.nl) Alvorens gegevens naar TRiNGiNE kunnen worden overgehaald moet binnen je Interplace account hiervoor expliciet toestemming geven. Zodra de gegevens zijn overgehaald vallen die binnen de TRiNGiNE databescherming, zoals in dit document beschreven.
Worden de resultaten van een Belbintest handmaatig ingevoerd, ligt de verantwoordelijkheid van de inhoud en zijn juistheid bij accounteigenaar. Na de invoer vallen die gegevens weer binnen de TRiNGiNE databescherming.


Gegevensverwerking op deze internetpagina
Wij verzamelen en bewaren automatisch informaties in log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn browsertype/ browserversie, gebruikt operating systeem, referrer URL en tijd van de serveraanvraag. Deze gegevens zijn niet aan bepaalde personen toe te wijzen. Een samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen vind niet plaats.


Verzamelen van gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgebonden gegevens alleen zover deze voor de bevestiging en de inhoudelijke toepassing of verandering van de contract relatie nodig zijn (bestandsgegevens). Persoonsgerelateerde gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen wij niet.


e-mail communicatie
Wij maken erop attent, dat gegevensoverdracht in het internet (b.v. bij communicatie per e-mail) veiligheidsgaten kan bevatten. Een volledige gegevensbescherming voor toegang door derden is niet mogelijk.


Cookies
De internetpagina's maken af en toe gebruik van zogenaamde Cookies. Deze dienen er toe, ons product gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en die uw browser bewaard. De meeste van door ons gebruikt Cookies zijn zogenoemde „Session-Cookies“. Deze worden na afloop van de uw bezoek automatisch verwijdert. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.


Gebruik van contactgegevens
Het gebruik van openbaar te beschikking gestelde contactgegevens door derden voor niet expliciet aangevraagde advertentie en informatiemateriaal word hierbij expliciet niet toegestaan. De operateur van deze internetpagina's zal juridische stappen ondernemen in geval van ongewenste toezending van advertentie en informatiemateriaal zoals b.v. spam-mails.


Bezwaar / Informatierecht
U heeft ten allen tijden het recht op informatie over die van u door ons bewaarde persoonsgerelateerde gegevens, hun afkomst en ontvanger en ook de bedoeling van de gegevensverwerking. Als u vragen erover heeft, die deze verklaring over databescherming niet kon beantwoorden, kunt u ons altijd onder het volgend e-mail adres bereiken:databescherming@tringine.com