TRiNGiNE - Kandidaten Tests 


Introductie

Het TRiNGiNE Platform is een webgebaseerde verzameling van modules die een brede toepassing van het teamrollenprofiel d.m.v. tests, tools en rapporten mogelijk maakt. Teamrollen worden gebruikt om het gedrag van een persoon, een job of een organisatie te modelleren en om duidelijk te communiceren wat van hun verwacht kan worden.
 
De TRiNGiNE Kandidaten Test module ondersteunt het managen van gedragstesten, -profielen en -rapporten. De testen kunnen gebaseerd worden op het beeld dat de persoon van zichzelf heeft (zelfperceptie) of op het beeld dat anderen van de persoon hebben (observatoren). Bovendien biedt deze module ook te mogelijkheid de voorkeuren van een kandidaat m.b.t. job (jobvoorkeuren) ofwel organisatie (organisatievoorkeuren) vast te stellen.

Naar mate zelfperceptie en observatie dichter bij elkaar liggen, kan een kandidaat zelfbewuster optreden. Naar mate zijn/haar compleet profiel en zijn/haar voorkeuren dichter bij elkaar liggen, zal hij/zij gemotiveerder te werk gaan en een grotere bijdrage kunnen leveren.

De zelfperceptietests, observatietests en complete tests kunnen in Interplace gedaan en naar de TRiNGiNE platform overgeheveld worden of rechtstreeks in de TRiNGiNE platform gedaan worden.
 

Functies en Gebruik

De Kandidaten tests module ondersteunt een aantal soorten van gebruik :
 • Consultants - kunnen kandidaten uitnodigen een zelfperceptie- of observatietest te doen. Daarbij kunnen zij bepalen of de persoon zelf de vrijheid heeft observatoren uit te nodigen of dat dit door de consultant voor de gebruiker wordt gedaan.
 • De consultant kan ook tests afnemen om de job- en organisatie-voorkeur van een kandidaat te bepalen en die tests met reeds bestaande Kandidaten tests te linken. Zo ontstaat een krachtiger beeld van de kandidaat wat een beter resultaat bij het matchingproces te goede komt. Testrapporten zijn optioneel verkrijgbaar.
 • Bedrijven - De bedrijfsgebruiker kan voor zijn bedrijf medewerkers en sollicitanten uitnodigen een Kandidaten test te doen en heeft daar dezelfde mogelijkheden als de consultant.
 • B2B - consultants en bedrijfsgebruikers kunnen de Kandidaten test ook als dienstverlening voor andere bedrijven uitvoeren.

Het uitvoeren van Kandidaten tests met TRiNGiNE leidt tot het beheer van:

 • op teamrollen gestandaardiseerde persoonlijke gedrags- en voorkeurs- beschrijvingen
 • test input gegevens
 • teamrollenprofielen

De gegevens die als persoonlijk zijn aan te merken blijven te allen tijde onder het beheer van de gebruiker, die kan besluiten om gegevens te verwijderen of te bewaren. Tot op zekere hoogte zijn gegevens door de gebruiker ook te exporteren voor gebruik buiten TRiNGiNE.
 

Mogelijkheden voor consultancy

De Kandidaten Test module kan zeer goed door consultants gebruikt worden voor het ondersteunen en uitbreiden van hun diensten. Het gebruik door cliƫnten van het teamrollenmodel geeft op zich al aanleiding tot veel behoefte aan ondersteuning:
 • Wat zijn de teamrollen ?
 • Wat betekent een teamrollenprofiel voor de individuele persoon?
 • Welk persoonlijk advies laat zich uit het verschil met de Job- of Organisatievoorkeuren voor de kandidaat afleiden ?
 • Wat kan er mee gedaan worden richting de toekomst ?
Uiteraard bestaat er bij de gebruikers van TRiNGiNE ook behoefte aan training en ondersteuning. Zo kan een consultant bijvoorbeeld geaccrediteerd worden voor het gebruik van het teamrollenmodel. Stuur voor informatie hierover een e-mail aan behaviour@tringine.com.

De knop BETALEN word niet getoond, omdat javascript niet wordt toegestaan. Verander a.j.b. je browserinstellingen zodat javascript worden toegestaan en vernieuw hierna de pagina.