TRiNGiNE - Job Tests 


Introductie

Het TRiNGiNE Platform is een webgebaseerde verzameling van modules die een brede toepassing van het teamrollenprofiel d.m.v. tests, tools en rapporten mogelijk maakt. Teamrollen worden gebruikt om het gedrag van een persoon, een job of een organisatie te modelleren en om duidelijk te communiceren wat van hun verwacht kan worden.
 
De TRiNGiNE Jobtests module ondersteunt het creëren, modeleren en managen van job beschrijvingen, -profielen en -rapporten. De testen kunnen gebaseerd worden op het beeld dat de persoon die op moment de job vervuld heeft. Ze kunnen ook op het beeld gebaseerd worden dat anderen van die job en het daarvoor benodigde gedragsprofiel hebben cq. verwachten in toekomst op die positie nodig te hebben. Omdat het resultaat van een jobtest in form van een teamrollenprofiel beschikbaar is kan het met de jobvoorkeuren van kandidaten gematcht worden.

Door voortdurend medewerkers aan te nemen die weinig verschil tussen jobprofiel en jobvoorkeurenprofiel tonen, wordt voor de organisatie de kans groter de productiviteit te bevorderen en de motivatie van de medewerkers te vergroten.

Het jobprofiel is krachtiger naar mate meer deelnemer als observatoren en aan de Consolidatie van de resultaten meewerken.
 

Functies en Gebruik

De Jobtests module ondersteunt een aantal soorten van gebruik :
 • Consultants - kunnen jobprofielen opstellen en die met de opdrachtgever gebaseerd op gedragsprofielen verfijnen om bij het vinden en selecteren van de meest geschikte kandidaat een grotere kans van slagen te krijgen. Zij kunnen ook andere personen uitnodigen aan de juiste karakterisering van die job mee te werken. Dit helpt (in ieders interesse) resultaat te boeken en goede kwaliteit te leveren.
 • De consultant kan als gebruiker personen uitnodigen een jobtest te doen. Testrapporten zijn optioneel verkrijgbaar.
 • Bedrijven - De bedrijfsgebruiker kan voor zijn bedrijf iedereen (medewerkers, klanten, etc.) die een bijdrage tot job karakterisering kan leveren uitnodigen een jobtest te doen en zijn/haar inzicht te geven om welk gedragsprofiel de bedoelde job vraagt. De bedrijfsgebruiker heeft daarbij dezelfde mogelijkheden als de consultant. Een accuraat jobprofiel verhoogt de kansen de juiste kandidaat te vinden. Zij het voor nieuwe aanstellingen, vervanging of fusies.
 • B2B - consultants, detacheringbedrijven, headhunters en andere kunnen de Jobtest ook als dienstverlening voor andere bedrijven uitvoeren.

Het doen van Jobtesten met TRiNGiNE leidt tot het beheer van:

 • op teamrollen gestandaardiseerde job beschrijvingen
 • test input gegevens
 • teamrollenprofiel van de job

De gegevens die als persoonlijk zijn aan te merken blijven te allen tijde onder het beheer van de gebruiker. Die kan besluiten om gegevens te verwijderen of te bewaren. Tot op zekere hoogte zijn gegevens door de gebruiker ook te exporteren voor gebruik buiten TRiNGiNE.
 

Mogelijkheden voor consultancy

De Jobtest module kan zeer goed door consultants gebruikt worden hun diensten te ondersteunen en uit te breiden. Het gebruik door cliënten van het teamrollenmodel geeft op zich al in veel gevallen aanleiding tot begeleidende ondersteuning - zo als:
 • Wat zijn de teamrollen ?
 • Wat te doen wanneer observatoren het niet eens zijn over de Jobrequirements?
  (uitleg en begeleiding van het consolidatieproces)
 • Hoe zijn Jobrequirements en teamrollen gerelateerd ?
Uiteraard bestaat er bij de gebruikers van TRiNGiNE ook behoefte aan training en ondersteuning. Zo kan een consultant bijvoorbeeld geaccrediteerd worden voor het gebruik van het teamrollenmodel. Stuur voor informatie hierover een e-mail aan behaviour@tringine.com.

.

De knop BETALEN word niet getoond, omdat javascript niet wordt toegestaan. Verander a.j.b. je browserinstellingen zodat javascript worden toegestaan en vernieuw hierna de pagina.