TRiNGiNE - Kandidaten-, Jobs- 
en Organisatiematching


Introductie

Het TRiNGiNE Platform is een web gebaseerde verzameling van modules die een brede toepassing van het teamrollenprofiel d.m.v. tests, tools en rapporten mogelijk maakt. Teamrollen worden gebruikt om het gedrag van een persoon, een job of een organisatie te modelleren en om duidelijk te communiceren wat van hun verwacht kan worden.
 
De TRiNGiNE Matching module ondersteunt het creëren, modeleren en managen van op maat gemakte vergelijkingen (matches) van kandidaten en hun voorkeuren met bepaalde jobs of organisaties (cq. vice versa). Dit gebeurt op basis van de teamrollenprofielen uit voorafgegane kandidaten-, job- c.q. organisatietests. Diverse filterfuncties en parameterinstellingen maken een gedetailleerde afstemming van de match mogelijk. De kwaliteit van een match wordt uitgedrukt in een matchingpercentage. De resultaten staan ter beschikking in een matchinglijst waaruit individuele matchingresultaten bekeken kunnen worden om de juiste selectie voor een matchingrapport samen te stellen.

Je hoger de matchingpercentage des te beter is de fit m.b.t. een te verwachten gedrag cq. een te verwachten bijdrage.

Matchinglijsten en het rekening houden met sollicitatieprojecten ondersteunen een op gedrag gebaseerd selectieproces bij o.a. rekruteering.
 

Functies en Gebruik

De Kandidaten-, Job- en Organisatie- Matching module ondersteunt een aantal soorten van gebruik :
 • Consultants kunnen bij Jobmatching uit hun hele bestand van kandidaten snel die kandidaten bepalen, die het gevraagde jobprofiel op basis van een matchingpercentage het dichts benaderen. Ook kunnen zij een willekeurig aantal daarvan in een aparte matchinglijst opnemen. Matchingrapporten zijn optioneel verkrijgbaar.
 • Consultants kunnen bij kandidaatmatching uit hun d.m.v. jobtests of organisatietests verzamelde bestand van jobs en organisaties snel die jobs en organisaties bepalen, die het kandidaatprofiel op basis van een matchingpercentage het dichtst benaderen en een willekeurig aantal daarvan in een eigen matchinglijst opnemen. Matchingrapporten zijn optioneel verkrijgbaar.
 • Bedrijven - De bedrijfsgebruiker kan voor zijn bedrijf, bijvoorbeeld in geval van rekrutering, personeelafbouw, reorganisatie of fusie door de matching module heel snel vaststellen welke medewerkers in de beschikbare posities passen. De bedrijfsgebruiker kan de matching module ook inzetten om loopbaanontwikkeling van zijn medewerkers te ondersteunen of het werving en selectie proces te stroomlijnen.
 • B2B - consultants zoals detacheringbedrijven, searchbureaus, headhunters en andere B2B - consultants kunnen het kandidaten-, job- en organisatiematching ook als dienstverlening voor andere bedrijven uitvoeren.

Het uitvoeren van Kandidaten-, Jobs- en Organisatie- matching met TRiNGiNE leidt tot het beheer van:

 • op matchingpercentage gebaseerde matching lijsten
 • matching variaties op basis van weging van verschillende beiinvloedingsparameters
 • teamrollenvergelijk van job en kandidaat cq. organisatie en kandidaat

De gegevens die als persoonlijk zijn aan te merken blijven te allen tijde onder het beheer van de gebruiker, die kan besluiten om gegevens te verwijderen of te bewaren. Tot op zekere hoogte zijn gegevens ook  te exporteren voor gebruik buiten TRiNGiNE.
 

Mogelijkheden voor consultancy

De Matching module kan zeer goed door consultants gebruikt worden voor het ondersteunen en uitbreiden van hun diensten. Het gebruik van de Matching module door cliënten geeft op zich al in veel gevallen aanleiding tot behoefte aan ondersteuning - zo als:
 • Hoe moet ik matchen ?
 • Wat te doen wanneer niet voldoende kandidaten/jobs/organisaties uit een matching komen ?
 • Welke invloed hebben de filterfuncties op de matching resultaten ?
 • Hoe kan ik de preselectie bij een rekruteringsproject efficiënt inrichten ?
Uiteraard bestaat er bij de gebruikers van TRiNGiNE ook behoefte aan training en ondersteuning. Zo kan een consultant bijvoorbeeld geaccrediteerd worden voor het gebruik van het teamrollenmodel. Stuur voor informatie hierover een e-mail aan behaviour@tringine.com.

.

De knop BETALEN word niet getoond, omdat javascript niet wordt toegestaan. Verander a.j.b. je browserinstellingen zodat javascript worden toegestaan en vernieuw hierna de pagina.