TRiNGiNE - Organisatie Tests 


Introductie

Het TRiNGiNE Platform is een webgebaseerde verzameling van modules die een brede toepassing van het teamrollenprofiel d.m.v. tests, tools en rapporten mogelijk maakt. Teamrollen worden gebruikt om het gedrag van een persoon, een job of een organisatie te modelleren en om duidelijk te communiceren wat van hun verwacht kan worden.
 
De TRiNGiNE Organisatietests module ondersteunt het creëren, modeleren en managen van organisatie beschrijvingen, -profielen en -rapporten. De testen baserend op de input van mensen binnen en buiten de organisatie stellen een organisatie in staat zich zo te presenteren als het in de markt en als werkgever gezien wordt of gezien wil worden en daarvoor de bijpassende medewerkers aan wil trekken. Omdat het resultaat van een organisatietest in form van twee teamrollenprofielen (een voor zijn imago in de markt en een voor zijn imago als werkgever) beschikbaar is kan het met de organisatievoorkeuren van kandidaten gematcht worden.

Door voortdurend medewerkers aan te nemen die (enigszins) bij dit organisatieprofiel passen groeit voor de organisatie de kans haar beoogt doel te bereiken.

Het organisatieprofiel is krachtiger naar mate meer deelnemer als observatoren voor de organisatie optreden en aan het tot stand komen van bruikbare resultaten meewerken.
 

Functies en Gebruik

De Organisatietests module ondersteunt een aantal soorten van gebruik :
 • Consultants - kunnen organisatieprofielen opstellen en die met de opdrachtgever gebaseerd op gedragsprofielen verfijnen om bij het vinden en selecteren van de meest geschikte kandidaat een grotere kans van slagen te krijgen. Zij kunnen ook andere personen uitnodigen aan de juiste karakterisering van die organisatie mee te werken. Dit helpt (in ieders interesse) resultaat te boeken en goede kwaliteit te leveren.
 • De consultant kan als gebruiker personen uitnodigen een organisatietest te doen. Testrapporten zijn optioneel verkrijgbaar.
 • Bedrijven - De bedrijfsgebruiker kan voor zijn bedrijf iedereen (medewerkers, klanten, etc.) die een bijdrage tot organisatie karakterisering kan leveren uitnodigen een organisatietest te doen en zijn/haar inzicht te geven om welk gedragsprofiel de bedoelde organisatie vraagt. De bedrijfsgebruiker heeft daarbij dezelfde mogelijkheden als de consultant. Een accuraat organisatie profiel verhoogt de kansen de juiste kandidaat te vinden. Zij het voor nieuwe aanstellingen, vervanging of fusies.
 • B2B - consultants, detacheringbedrijven, headhunters en andere kunnen de Organisatie Test ook als dienstverlening voor andere bedrijven uitvoeren.

Het doen van Organisatietesten met TRiNGiNE leidt tot het beheer van:

 • op teamrollen gestandaardiseerde organisatiebeschrijvingen
 • test input gegevens
 • teamrollenprofiel van de organisatie

De gegevens die als bedrijfseigen zijn aan te merken blijven te allen tijde onder het beheer van de gebruiker. Die kan besluiten om gegevens te verwijderen of te bewaren. Tot op zekere hoogte zijn gegevens door de gebruiker ook te exporteren voor gebruik buiten TRiNGiNE.
 

Mogelijkheden voor consultancy

De Organisatietest module kan zeer goed door consultants gebruikt worden hun diensten te ondersteunen en uit te breiden. Het gebruik door cliënten van het teamrollenmodel geeft op zich al in veel gevallen aanleiding tot begeleidende ondersteuning - zo als:
 • Wat zijn de teamrollen ?
 • Wat te doen wanneer observatoren het niet eens zijn over de organisatierequirements?
  (uitleg en begeleiding van het consolidatieproces)
 • Hoe zijn organisatierequirements en teamrollen gerelateerd ?
Uiteraard bestaat er bij de gebruikers van TRiNGiNE ook behoefte aan training en ondersteuning. Zo kan een consultant bijvoorbeeld geaccrediteerd worden voor het gebruik van het teamrollenmodel. Stuur voor informatie hierover een e-mail aan behaviour@tringine.com.

.

De knop BETALEN word niet getoond, omdat javascript niet wordt toegestaan. Verander a.j.b. je browserinstellingen zodat javascript worden toegestaan en vernieuw hierna de pagina.